Thursday, December 08, 2011

Chia sẻ file, dữ liệu với mọi người để kiếm tiền

Bạn có muốn vừa chia sẻ file với mọi người lại vừa có tiền không nào? Hãy đăng ký ngay lập tức 1 tài khoản tại FileServer và bắt đầu kiếm tiền. Kiếm tiền như thế nào nhỉ ?

Dễ thôi. Sau khi đăng ký bạn bắt đầu Upload file lên và chia sẻ file với mọi người để kiếm tiền nhờ việc mọi người Download file hoặc giới thiệu thành viên khác đăng ký để nhận hoa hồng từ việc họ kiếm tiền. Đây là trang Web hỗ trợ rất mạnh nên bạn sẽ cảm thấy hài lòng với các dịch vụ họ cũng cấp thôi. Hãy nhanh tay Đăng ký ngay khi mọi thứ còn đang miễn phí và dễ dàng cho bạn.Việc đăng ký cũng rất thuận lợi và dễ dàng. Màn hình đăng ký có dạng như sau:


Bạn có thể lấy tiền về qua Paypal , WebMoney , AlertPay. Hãy Upload file lên và bắt đầu chia sẻ để kiếm tiền. Tiền đang chảy vào túi bạn và sẽ còn tiếp tục chảy vào khi có nhiều người Download file của bạn. Hãy bắt đầu ngay bầy giờ, thời gian không chờ đợi ai cả.

Online English Test